SZKOŁA WSPIERAJĄCA UZDOLNIENIA, OTWARTA NA UNIĘ EUROPEJSKĄ

1. JESTEŚMY EFEKTYWNI
– Wszyscy nasi uczniowie przystępują do matury
– Osiągamy wysokie wyniki matur

2. PRACUJEMY WYKORZYSTUJĄC SUPERNOWOCZESNĄ BAZĘ DYDAKTYCZNĄ

3. POSZERZANIE HORYZONTÓW

– Nasi uczniowie realizują swoje pasje min.:
– Uczestniczą w projekcie Nowe horyzonty Edukacji Filmowej
– Tworzą zespół muzyczny
– Wyjeżdżają na wycieczki krajowe i zagraniczne

– Biorą udział w wyjazdach edukacyjnych na wyższe uczelnie

– Biorą udział w wyjazdach kulturalnych do teatru i filharmonii


4. JESTEŚMY ELASTYCZNI POTRAFIMY DOPASOWAĆ SIĘ DO POTRZEB UCZNIA

5. JESTEŚMY SZKOŁĄ BEZPIECZNĄ
– Nasi uczniowie tworzą małą społeczność – jest nas około 122 osoby

6. POZWALAMY NASZYM UCZNIOM UWIERZYĆ W SIEBIE I WSPIERAMY ICH UZDOLNIENIA

7.JESTEŚMY SZKOŁĄ Z TRADYCJAMI

PRZYJDŹ DO NAS = ZDASZ MATURĘ