Nr konta RR: 95 8392 0004 3903 9837 2000 0010

Rada Rodziców Liceum Ogólnokształcącego w Bogatyni

Prezydium Rady Rodziców

Przewodnicząca – Jolanta Mały

Wiceprzewodnicząca – Ksawera Judziak

Skarbnik – Oriana Mikuć

Zachęcamy do przekazywania uwag na temat pracy szkoły.