Baner LO min

Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie to niewielka szkoła na stałe wpisana w krajobraz Bogatyni z 65 letnią historią, dobrze przygotowująca uczniów do egzaminu maturalnego i dalszej edukacji.

Wyniki egzaminów wciąż są powodem do dumy i zadowolenia. Nasi uczniowie rozwijają swoje umiejętności i zdolności poprzez udział w projektach międzynarodowych, konkursach przedmiotowych, olimpiadach czy zajęciach na wyższych uczelniach. Nauczyciele nasi nieustannie podnoszą swoje kwalifikacje.

W działaniach szkoły ważna jest współpraca ze środowiskiem lokalnym, udział w akcjach charytatywnych, a także wiele innych przedsięwzięć dzięki którym szkoła cieszy się dobrą opinią w środowisku lokalnym, a uczniowie stają się bardziej wrażliwi na potrzeby innych ludzi, a przede wszystkim czują się tu zauważeni, docenieni i bezpieczni.

LO w Bogatyni posiada doskonałą bazę dydaktyczną wyposażoną w nowoczesne mulitimedia, z dostępem do Internetu dla każdego, klasy duże, jasne, posiadające niezbędne pomoce dydaktyczne. Bogata w woluminy biblioteka, sala gimnastyczna z łazienkami i szatniami, nowoczesne boisko oraz strefa chilloutu to miejsca przyjazne naszym uczniom.

Pamiętaj, że zawsze możesz wnioskować o Indywidualny Tok lub Program Nauki dostosowany do Twoich zainteresowań i planów na studia.

W roku szkolnym 2021/2022 proponujemy następujące profile:

Politechniczny: przedmioty rozszerzone: matematyka-fizyka i język angielski

Ekonomiczny: przedmioty rozszerzone:matematyka-geografia i język angielski

Jeżeli interesujesz się naukami ścisłymi i przyrodniczymi, myślisz o studiach na kierunkach typu: politechnika, inżynieria środowiska, architektura krajobrazu, kształtowanie środowiska, biologia, fizyka, geografia, matematyka finansowa, ekonomia, finanse i rachunkowość, gospodarka międzynarodowa – powinieneś wybrać jeden z tych profili.

Planowane działania/ współpraca:

Uniwersytet Wrocławski:

 • Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska
 • cykl wykładów „Tajemnice Wszechświata”
 • zajęcia w muzeum geologicznym -lekcje muzealne połączone ze zwiedzaniem i oglądaniem licznych okazów skamieniałości, minerałów i skał
 • Warsztaty etnograficzne zajęcia naukowe stacjonarne i terenowe

Wydział Matematyki i Informatyki

 • cykl odczytów popularnonaukowych
 • zajęcia popularyzujące matematykę- „Międzyszkolne kółka matematyczne”, „Matma nie gryzie”, „Oswoić matmę”
 • rozgrywki matematyczne- „Maratony matematyczne”
 • obozy naukowe dla uzdolnionej matematycznie ”Zimowe szkoły matematyki”

Medyczny: przedmioty rozszerzone: biologia, chemia i język angielski

Jeżeli interesujesz się naukami przyrodniczymi i myślisz o studiach na kierunkach typu: medycyna, farmacja, dietetyka, weterynaria, biotechnologia, pielęgniarstwo – powinieneś wybrać ten profil.

Planowane działania/ współpraca:

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Zajęcia w Muzeum Człowieka i Muzeum Przyrodniczym
 • Zajęcia laboratoryjne- tematyka w zależności od zainteresowania uczniów
 • Uniwersytet Przyrodniczy
 • Uniwersytet Medyczny
 • Muzeum Anatomii

Zajęcia laboratoryjne z chemii

 • Warsztaty prowadzone przez IQuest
 • preparacja narządów
 • zajęcia z anatomii – krótka prelekcja dotycząca budowy serca, płuc, gałki ocznej i innych elementów budowy ciała kręgowców, a następnie sekcja danego organu przy użyciu skalpeli, nożyczek i wszystkiego co niezbędne do preparacji danego narządu ( uczniowie pracują w małych grupach)
 • Świat enzymów
 • Izolacja DNA
 • Zajęcia w prosektorium zwierzęcym (Technikum Weterynaryjne)
 • Zajęcia edukacyjne w szpitalu – spotkania z lekarzami różnych specjalności, ratownikiem medycznym, fizjoterapeutą oraz zapoznanie z uczniów z działaniem aparatu do USG, rentgena, kolonoskopu, endoskopu itp.

Humanistyczny:przedmioty rozszerzone: język polski, historia i język angielski

Lingwistyczny:przedmioty rozszerzone: język angielski, język niemiecki i geografia

Jeżeli interesujesz się naukami humanistycznymi i planujesz studia na wydziałach filologicznych, prawniczych czy pedagogicznych to wybierz ten profil

Planowane szkolne działania/ współpraca:

 • wyjazdy językowe do Anglii (Londyn, Oxford), Belgii (Bruksela) i Niemiec (Berlin, Drezno),
 • współpraca z niemiecką szkołą w Ebersbach (warsztaty językowo- artystyczne),
 • międzynarodowe warsztaty filmowo-kulturowe Lanterna Futuri,
 • udział w konkursach językowych (Pokaż Nam Język, olimpiady językowe, konkursy wiedzy o krajach anglojęzycznych i niemieckojęzycznych),
 • współpraca z UW filologią angielską i niemiecką- uczestnictwo w wykładach.

Nie zwlekaj, odwiedź nas i zapytaj!